Contact

DIGITALE COMMERCE STRATEGIE IN 3 MAANDEN

202106_SQLI_ALL_rebranding_website_services_A-banner_0012_Gradients_8

ONZE AANPAK VAN EEN SUCCESVOLLE DIGITALE COMMERCE STRATEGIE

Gebaseerd op een bewezen framework

Succes in de digitale wereld hangt af van de orkestratie van veel componenten. Daarom is het belangrijk om een framework te gebruiken dat ervoor zorgt dat er voldoende aandacht is voor alle relevante domeinen, waaronder financiële-, product-/markt-, klant-, organisatie- en technische perspectieven.

Ons framework is als succesvol bewezen bij klanten als Carlsberg, LVMH, Action en Xella en is intern ontwikkeld door dezelfde experts die u bij deze gezamenlijke inspanning zullen ondersteunen. Omdat elk geval anders is, worden alle stappen in co-creatie met u uitgevoerd, wat leidt tot een gedeeld begrip van behoeften en prioriteiten.

Het resultaat van dit proces is een realistische strategie en een visuele roadmap die prioriteit geeft aan alle initiatieven vanuit verschillende perspectieven.

Teamwork en afstemming met belanghebbenden 

Onze transparante processen en visualisatie zorgen ervoor dat alle belanghebbenden met verschillende verantwoordelijkheden van verschillende afdelingen de genomen beslissingen begrijpen. Hierdoor omarmt elke deelnemer het plan meestal zonder voorbehoud, zelfs als zijn of haar favoriete onderwerp momenteel niet de hoogste prioriteit heeft in het grotere geheel.

Controle behouden

In een wereld die snel vooruitgaat, worden alle plannen aan verandering onderhevig. We zullen je coachen om eigenaar te worden van onze sjablonen en tools waarmee je het plan kunt volgen en aanpassen naarmate de omstandigheden en prognoses veranderen.

ONS 5 STAPPENPLAN

"First do the right things. Then do the things right."

202008_Osudio_Iconagraphy_Where you could go-1
Stap 1

Waar u heen zou kunnen gaan

We beginnen met een snelle blik naar buiten. Waar zijn uw markten? Wat is de juiste mix van producten/diensten, klanten en kanalen in elke regio? We analyseren dit in 3 stappen:

  • Hoe ziet de markt er vandaag uit?
  • Hoe is de markt op deze manier geëvolueerd?
  • Wat zegt dit over toekomstige trends, dreigingen en ontwikkelingen?

We zullen alle beschikbare informatie in uw organisatie gebruiken om deze fase pragmatisch en gecomprimeerd te houden, of we zullen ons eigen onderzoek doen, afhankelijk van uw behoeften.

202008_Osudio_Iconagraphy_Where are you heading-1
Stap 2

Waar u naartoe gaat

Bepalen wat je wilt bereiken gaat hand in hand met hoe je je doelen wilt bereiken. Het is moeilijk om een goed streefdoel te creëren als u niet weet hoe je bij uw doel moet komen. En het is moeilijk om een strategie te ontwikkelen zonder duidelijke en meetbare doelen. Daarom definiëren we ze beide samen tijdens deze stap.

202008_Osudio_Iconagraphy_What do you need-1
Stap 3

Wat u nodig heeft 

Deze stap is vaak de meest uitgebreide. We gaan dieper in op alle relevante domeinen in uw organisatie. Wat is de huidige status? Hoe sluit dit aan bij de ambities uit stap 2? Hoe kunnen we de strategie vertalen naar concrete kenmerken, processen en acties?

Een gap-analyse laat u de sterke maar ook de zwakste schakels in uw organisatie en applicatielandschap zien. Het is belangrijk om deze aan te pakken en inspanningen af te wegen op quick wins met achterstallige onderhoudstaken die in de toekomst waarde zullen opleveren. Met behulp van een pain-/gainanalyse op hoog niveau of een volledig Winst & Verlies-overzicht zullen we beoordelen welke veranderingen het meest zullen bijdragen aan een positieve businesscase.

Bron doc
Stap 4

Wanneer wat te doen

Uw reis naar digitale volwassenheid kan worden vertaald in een bedrijfs- en operationeel model dat de prioritering van concrete acties en vereisten bepaalt.

Wij helpen u bij het maken van een roadmap die veranderingen in uw IT-/applicatielandschap, interne organisatie, partnersamenwerkingen en 'end-to-end' processen omvat. Alles afgezet tegen voorspelde winsten, investeringen en bedrijfskosten. Met het juiste ambitieniveau en de juiste timing houden we de roadmap in alle stadia haalbaar en realistisch.

202008_Osudio_Iconagraphy_How to be successful-1
Step 5

Hoe succesvol te zijn

Een strategie kan alleen succesvol zijn als deze ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In de praktijk kan dit de grootste hindernis zijn. Ons doel is niet om een geweldige strategie te creëren, maar om echte resultaten te behalen en dit doel is verankerd in het hart van onze aanpak. We plannen voor succes en we helpen u bij het uitvoeren van uw plannen:

wat te verwachten

Afgezien van niet tastbare resultaten zoals interne afstemming van de doelstellingen van belanghebbenden en een gedeelde visie, zijn de resultaten van het '3 maanden digitale commerce strategie'-project afhankelijk van uw behoeften en van wat al beschikbaar is, maar doorgaans kan een volledig project resulteren in de volgende leveringen:

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Onderzoek product/marktcombinaties en uitrolfasering

One-page digitale strategie 

Value Proposition, Personas, Customer Experience Map

Business dashboard en meerjarige P&L-prognose  

Analyse van IT, Data, Applications en Business Processes

Pain / Gain analyse van mogelijke verbeterinitiatieven

360° Roadmap inclusief IT, HR en FIN perspectieven

VRAGEN?

202002_Osudio_ALL_website_contact_person_310x205_Steven
Steven Coymans,
Head of Commerce
 
Succesvolle bedrijven zoals Carlsberg naar commerciële groei leiden.
 

Ask Steven

SelectiE VAN KLANTEN

We hebben digitale strategieën geleverd voor klanten als LVMH, Xella, B&S, Action, Carlsberg, Kaemingk en nog veel meer. Klanten zijn actief in productie, groothandel of detailhandel, in verschillende sectoren zoals Food & Non-food (FMCG), Mode en luxe, meubelen, bouw, etc.

202002_Oudio_Pillar-page_Carlsberg-Black_logo_200x140
Action (1)
xella_240-150_logo_grayscale
LVMH_logo_black_240x150
Logo_leenbakker

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Of u nu...

- Een outside-in perspectief nodig hebt om uw bestaande strategie te beoordelen.

-Een eBusiness-expert zoekt die helpt om interne discussies te regelen en zaken op gang te brengen.

- Begeleiding en expertise kan gebruiken om vanaf nul een digitale strategie te creëren én deze uit te voeren..

 

Het begint allemaal met een simpele e-mail. Neem gewoon contact op met:

 

202002_Osudio_ALL_website_contact_person_310x205_Steven

Steven Coymans
Head of Commerce
scoymans@sqli.com

GERELATEERDE digitaAl CONSULT content 

202008_Osudio_ALL_banners_E-commerce_highlight_512x512 2

DIGITALE ROADMAP PROCES

Hoe u een consistente en coherente e-commercestrategie creëert. 

Lees verder in Engels→

202003_Osudio_ALL_banners_blog_highlights_KEY CRITERIA FOR CHOOSING THE RIGHT E-COMMERCE PLATFORM

B2B E-COMMERCE SUCCES

Hoe u de belangrijkste e-commerce-uitdagingen voor B2B kan overwinnen en een uitstekende klantervaring kan bieden.

Lees whitepaper in Engels→

202002_Osudio_ALL_website_blog_highlights_LVMH_380x230

LUXE DIGITALE STRATEGIE

Hoe het luxueuze powerhouse LVMH haar 70 maisons coacht op weg naar digitale transformatie.

Lees blog in Engels →